El xifratge Playfair va ser popularitzat per Lyon Playfair, tot i que, de fet, el va inventar Charles Wheatstone, un dels pioners del telègraf. El xifratge substitueix de dues en dues les lletres del text net per un altre parell de lletres. Per aquest motiu podríem dir que és un xifratge de dos dígits o dígraf. Com a exemple, xifrem el missatge "Qui menja sopes se les pensa totes".

Primer de tot, l'emissor i el receptor del missatge han d'acordar una paraula clau comuna. En aquest exemple, la clau comuna serà el nom de Wheatstone: CHARLES. Les lletres de l'alfabet s'escriuen al quadrat inferior, com es mostra, començant amb la paraula clau i omplint el quadrat amb la resta de lletres en ordre alfabètic. Es considerarà que la I i la J formen un únic element, és a dir, ocupen una única casella del quadrat. El mateix per a la C i la Ç. A continuació, fes clic sobre "Formar dígrafs" per trencar el missatge en parelles de lletres. No pot haver-hi dues lletres iguals seguides. Per evitar aquests casos, com succeeix a l'exemple amb les paraules sopes se, es posa una X al mig de les dues lletres iguals.

El xifratge depèn del tipus de dígraf. Els dígrafs poden ser de tres tipus diferents: les dues lletres del dígraf són a la mateixa filera, o les dues lletres són a la mateixa columna o bé les dues lletres no comparteixen ni filera ni columna.

 •  
 • Si les dues lletres són a la mateixa filera, aleshores se substitueixen per les lletres que es troben immediatament a la seva dreta al quadrat; així "MI" es xifra com a "NK". En el cas que la lletra sigui l'última de la filera, es reemplaça per la lletra del començament de la filera. D'aquesta manera, "NI" es converteix en "GK".

 •  
 • Si les dues lletres són a la mateixa columna, aleshores es reemplacen per la lletra immediatament inferior al quadrat. En el nostre exemple, "GE" es xifra com a "OG". Si la lletra es troba al final de la columna, aleshores es reemplaça aquesta lletra per la primera lletra de la columna; "VE" es converteix en "CG".

 •  
 • Si les lletres del dígraf no es troben ni a la mateixa filera ni a la mateixa columna, la regla canvia. Per xifrar la primera lletra, es considera la lletra que és a la filera de la primera lletra i a la columna de la segona lletra del dígraf. Per xifrar la segona lletra, es considera la lletra que és a la columna de la primera lletra amb la filera de la segona. D'aquesta manera, "ME" es converteix en "GD".

   

  Introdueix la paraula clau aquí (sense accents)
     

  Per xifrar un missatge, escriu el text net aquí, fes clic al botó on diu "Formar dígrafs" i a continuació fes clic a "Xifrar text".