Courses I've taught at UPC, mostly for my own record:


Quadrimestre de tardor 16/17: FIB Fonaments Matemàtics, subgrups 12, 51, 52 guia docent

Quadrimestre de primavera 15/16: FME Funcions de Variable Complexa, problemes A i C guia docent, FIB Mathematics 1 Group 10 official course description, website

Quadrimestre de tardor 15/16: FIB Matemàtiques 1, Grup 20, subgrups 11 i 21 guia docent, web

Quadrimestre de primavera 14/15: FME Matemàtica Discreta, teoria guia docent, FME Funcions de Variable Complexa, problemes A i C guia docent

Quadrimestre de tardor 14/15: FIB Matemàtiques 1, Subgrup 40 guia docent, web , FME (MESIO) Matemàtiques guia docent


Quadrimestre de primavera 13/14: FME Matemàtica Discreta, teoria guia docent, FME Funcions de Variable Complexa, problemes A i C guia docent, FIB Mathematics 1 Group 10, Subgroups 11, 12 official course description, website , FIB Matemàtiques 1 Subgrup 52 guia docent, web

Quadrimestre de primavera 12/13: Matemàtica Discreta guia docent, Matemàtiques 1, grup 10, subgrup 42 guia docent, web

Quadrimestre de tardor 12/13: Matemàtiques 1, subgrups 12 i 32 guia docent, web

Quadrimestre de tardor 11/12: Matemàtiques 1, Grup 40 guia docent, web, Fonaments CFIS, Combinatòria FME guia docent

Quadrimestre de primavera 10/11: Matemàtiques 1, Grup 10, subgrup 42 guia docent, web

Quadrimestre de tardor 10/11: Matemàtiques 1, Grup 40, subgrups 41 i 42 guia docent, web CFIS 1

Quadrimestre de primavera 09/10: Criptografia Subgrups 11 i 12 guia docent web Càlcul Taller guia docent


Quadrimestre primavera 08/09: Matemàtica discreta Grup 10 guia docent , Criptografia Subgrup 11 guia docent, web

Quadrimestre tardor 08/09: Matemàtica discreta Grup 40 guia docent, Introducció a la lògica Grup 30 guia docent web, Criptografia Subgrup 11 guia docent web

Quadrimestre primavera 07/08: Matemática discreta Grup 40 guia docent

Quadrimestre primavera 06/07: Matemática discreta Grup 10 guia docent

Quadrimestre tardor 06/07: Compiladors Subgrups 12, 22, 32 guia docent


Lecture notes and problem sets from the course Enumerative Combinatorics can be found here