Ainhoa Aparicio Monforte (U. Limoges):
Breu introducció a la Teoria de Galois Diferencial
Modelada a partir de la teoria de Galois algebraica, la TGD estudia les extensions diferencials de cossos de funcions mitjançant la teoria de grups.
Aquesta teoria es troba doncs a cavall entre l'àlgebra i les equacions diferencials. D'aquesta natura híbrida es deriven interaccions amb per exemple l'estudi de la integrabilitat dels sistemes dinàmics (Teoria de Ziglin-Morales-Ramis).