Minicurs de Jaume Amorós.(UPC):

Simetria Mirall.

Sessió 1: Topologia de les varietats  simplèctiques (estructures quasicomplexes, clases caracteristiques, simplectomorfismes, varietats de Kaehler)

Sessió 2: Corbes J-holomorfes (energia, moduli, camell
simplèctic, cohomologia de Floer/quàntica)

Sessió 3: la simetria especular (varietats de Calabi-Yau,
funcions de correlació A i B, conjectura de la simetria
especular, casos coneguts).