La pàgina original ha deixat de ser accessible (gener 1999) i aquí hi ha
una còpia traduïda.

Heu llegit el llibre. Heu cist el video. Ara podeu experimentar amb l'applet!

Regressió simbòlica fent servir Programació Genètica à la John Koza

© Tingueu en compte que John R. Koza és l'autor dels algorismes emprats aquí..
Podeu consultar el seu llibre:
"Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection" (ISBN 0-262-11170-5).

La baixada de l' applet al navegador triga menys d'un minut amb un modem de  14.4k. 


Your browser can't run Java applets, so here's a picture of the window the program brings up:


Credits: Eric Lunt for the FractionalLayout class, Bruce Miller for the StackLayout class. Thank you.

gerber@ifh.ee.ethz.ch