Càlcul I


Taller de Matemàtiques (guions de les pràctiques)


Càlcul II


Mètodes Numèrics (Segon curs, graus)


Mètodes Numèrics (Quart curs, pla antic)


Càlcul Integral (pla antic)
Sistemes Hamiltonians
(Master of Applied Mathematics / Mathematical Engineering)

Bibliografia
Llista de exercicis

Mètodes Qualitatius i Quantitatius en Sistemes Dinàmics
(Master of Applied Mathematics / Mathematical Engineering)

Bibliografia
Llista de exercicis