UPC • ETSETB

230.085  Matemàtiques de la Telecomunicació  
(Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, 2015)


2018 primavera 
Grup 20   teoria i problemes: Xavier Gràcia

Hola a tots, benvinguts a la meva pàgina sobre l'assignatura.
Hi podeu trobar els materials de l'assignatura, i també les hores de consulta, dates d'examen, informacions diverses, etc.

Temari

L'assignatura és essencialment un recull de diverses eines matemàtiques rellevants en l'enginyeria de telecomunicació:
  1. Transformada de Laplace
  2. Equacions diferencials
  3. Sèries de Fourier
  4. Transformada de Fourier
  5. Transformades de temps discret

Avaluació

La nota de l'assignatura consta d'un 40% d'avaluació continuada i un 60% de l'examen final (o només aquest si la seva nota és més alta).

Horaris

Classes de teoria i de problemes   Dimarts 12-14, dimecres 10-11 i dijous 8-10;  aula A3201. 
Període lectiu: de 14 de febrer a 29 de maig, 2018.
Consultes   Al final de les classes.  I al meu despatx (edifici C3, despatx 206) a hores convingudes.

Materials de l'assignatura

Consulteu dins els campus digital Atenea, on podeu trobar el material bàsic, així com diversos materials complementaris (taules, exàmens antics, gràfiques, apunts, etc).

Materials bàsics

Altres

Bibliografia


[back] Anar a la pàgina principal de Xavier Gràcia

Pàgina https://mat-web.upc.edu/people/xavier.gracia/matel.  Creada 29 gener 2016.  Actualitzada 13 febrer 2018.