UPC • ETSETB

230.085  Matemàtiques de la Telecomunicació  
(Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, 2015)


2017 primavera 
Grup 50   teoria i problemes: Xavier Gràcia

Hola a tots, benvinguts a la meva pàgina sobre l'assignatura.
Hi podeu trobar els materials de l'assignatura, i també les hores de consulta, dates d'examen, informacions diverses, etc.

Temari

L'assignatura és essencialment un recull de diverses eines matemàtiques rellevants en l'enginyeria de telecomunicació:
  1. Transformada de Laplace
  2. Equacions diferencials
  3. Sèries de Fourier
  4. Transformada de Fourier
  5. Transformades de temps discret

Avaluació

La nota de l'assignatura consta d'un 40% d'avaluació continuada i un 60% de l'examen final (o només aquest si la seva nota és més alta).

Avaluació continuada   Consta de dos exàmens parcials escrits i, eventualment, d'altres activitats.
Exàmens parcials
• divendres 31 març 2017, 11h (durada aproximada 1h). Temes 1 i 2.
• divendres 26 maig 2017, 13h (durada aproximada 1h). Temes 3 i 4.

Examen final   Dilluns 19 juny 2017, 11:15h-14:15h. 
Consultes abans de l'examen: al meu despatx dijous 15 de 15 a 17, i divendres 16 de 12 a 14; també podeu enviar-me un email.

Examen de reavaluació   Dijous 13 juliol 2017, 8-11.

Horaris

Classes de teoria i de problemes   Dilluns 10-12, dijous 11-12 i divendres 11-13;  aula A3201. 
Període lectiu: de 15 de febrer a 26 de maig, 2017.
Consultes   Al final de les classes.  I al meu despatx (edifici C3, despatx 206) a hores convingudes.

Materials de l'assignatura

Consulteu dins els campus digital Atenea, on podeu trobar el material bàsic, així com diversos materials complementaris (taules, exàmens antics, gràfiques, apunts, etc).

Materials bàsics

Materials complementaris

Altres

Bibliografia


[back] Anar a la pàgina principal de Xavier Gràcia

Pàgina https://mat-web.upc.edu/people/xavier.gracia/matel.  Creada 29 gener 2016.  Actualitzada 18 setembre 2017.