UPC • ETSETB

230.087  Probabilitat i Estadística  
(Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, 2015)
All models are wrong, but some are useful.

--- George Box, 1978


2019 tardor 
Grup 50   teoria i problemes: Xavier Gràcia

Hola a tots, benvinguts a la meva pàgina sobre l'assignatura.
Hi podeu trobar alguns materials de l'assignatura, i també les hores de consulta, dates d'examen, informacions diverses, etc.

Temari

L'assignatura aplega diferents temes de probabilitat i estadística rellevants en l'enginyeria de telecomunicació. El programa es divideix en quatre temes:
  1. Teoria bàsica de la probabilitat
  2. Variables aleatòries unidimensionals
  3. Variables aleatòries multidimensionals
  4. Estadística

Avaluació

La nota de l'assignatura consta d'un 40% d'avaluació continuada i un 60% de l'examen final (o només aquest si la seva nota és més alta).

Avaluació continuada   Consta d'un examen parcial i, eventualment, d'altres activitats.
Examen parcial: TBA

Examen final   Dijous 9 gener 2020, 11:15h-14:15h. 

Horaris

Classes de teoria i de problemes   Dimarts 16-18, dijous 16-18 i divendres 17-18;  aula A3202. 
Període lectiu: de 16 de setembre a 20 de desembre, 2019.
Consultes   Al final de les classes.  I al meu despatx (edifici C3, despatx 206) a hores convingudes.

Materials de l'assignatura

Consulteu dins del campus digital Atenea, on podeu trobar el material bàsic: apunts de probabilitat i d'estadística, i llistes de problemes; també hi ha diversos materials complementaris (taules, exàmens antics, gràfiques, altres apunts, etc).

Bibliografia

Hi ha nombrosos llibres sobre la matèria. Els dos recomanats per la guia docent són:

Altres informacions i materials


[back] Anar a la pàgina principal de Xavier Gràcia

Pàgina https://mat-web.upc.edu/people/xavier.gracia/pie.  Creada 17 agost 2019.  Actualitzada 13 febrer 2020.